પરિવર્તન / 25 વર્ષથી જે મનપામાં ભાજપ શાસન કરી રહી છે તે કોંગ્રેસના ફાળે જાય તેવી શક્યતા

Hopes for Congress power in BJP-ruled Bhavnagar Municipal Corporation for 25 years

ભાવનગર મનપામાં આમ તો, 25 વર્ષથી ભાજપનું શાસન છે. અને તે શાસન ટકાવી રાખવા અથાગ મહેનત કરી રહ્યું છે. જયારે કોંગ્રેસ ભાજપ પાસેથી સત્તા મેળવવા માટે તલપાપડ થઈ રહ્યું છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ