ધ્યાન રાખજો! / મહિલાએ પૈસા આપવા ઘરે બોલાવ્યો અને સીધા કપડાં કાઢી નાખ્યા, મકાનમાલિક જોઈ ગયો, પછી થયો તમાશો

honeytrap in rajasthan dholpur woman called businessman home and becoma

રાજસ્થાનમાં બનેલી એક વિચિત્ર ઘટનામાં એક મહિલાએ વેપારી પાસેથી પૈસા ઉધાર લીધા હતા અને તે પરત આપવા માટે તેને ઘરે બોલાવ્યો હતો. ત્યાર બાદ મહિલાએ પોતે કપડાં ઉતારી દીધા હતા.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ