રિસર્ચ / ખુશખબર : મધુમાખીનું ઝેર ખતમ કરી શકે છે આ ખતરનાક બિમારીને, પહેલી વાર થયું આવુ રિસર્ચ

honeybee venom kill aggressive breast cancer cells

મધુમાખીમાં જોવા મળતા ઝેરથી એગ્રેસિવ બ્રેસ્ટ કેન્સરની સારવાર થઈ શકે છે. એક રિસર્ચમાં જોવા મળ્યુ છે કે મધુમાખીનું ઝેર એગ્રેસિવ બ્રેસ્ટ કેન્સર સેલ્સને ઓછા સમયમાં નષ્ટ કરી શકે છે અને શરીરના અન્ય સ્વસ્થ સેલ્સને બહું ઓછું નુકશાન પહોંચાડે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ