ટીપ્સ / ભૂલથી પણ પુરુષોએ વાળ સાથે આ પ્રયોગ ક્યારેય ન કરવા, જાણો

home remedy to protect hair for men

વાળ સાથે જોડાયેલી સમસ્યાઓ ન માત્ર મહિલાઓ પરંતુ પુરુષોને પણ થતી હોય છે. વાળ ખરવા, ડેન્ડ્રફ, અકારણ વાળ ધોળા થવા પુરુષોમાં સામાન્ય છે. ગરમીની ઋતુમાં ધૂળ, માટી, પસીનાથી વાળમાં ગંદકી થઇ જાય છે. અને ત્યાં જ સમસ્યાઓ શરૂ થઇ જાય છે. પુરુષો માટે બજારમાં ઉપલબ્ધ 'હેર પ્રોડક્ટ્સ' થી વધારે જરૂરી છે કે ગરમીની ઋતુમાં આપ ઘરેલૂ ઉપાયો પર ધ્યાન આપો અને કેટલીક બાબતો ભૂલથી પણ ન અપનાવી જોઇએ. 

Loading...
Loading...

જોવા જેવું વધુ જુઓ

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ