તમારા કામનું / કાળઝાળ ગરમીમાં 'હીટ-સ્ટ્રોક'થી આ રીતે બચો, જાણો લૂ લાગવાના કારણ, લક્ષણ અને બચવાના ઉપાય

home remedies for heatstroke sunstroke loo causes warning signs symptoms treatment know more

ગરમીના કારણે દરેકનો હાલ બે હાલ છે. દેશના ઘણા રાજ્યોમાં ગરમ હવા અને લૂએ લોકોનું જીવવુ મુશ્કેલ કર્યું છે. ગરમીના કારણે હીટ-સ્ટ્રોક અથવા લૂ લાગવાનું જોખમ રહે છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ