મોટો પ્લાન / દાઉદ ઈબ્રાહિમને પકડવા માટે હવે નવો પ્લાન તૈયાર કરાયો, ગૃહ મંત્રાલયે આપ્યો આ મોટો આદેશ

Home Ministry has come up with a new plan to arrest Dawood, which has now been handed over to the NIA

દાઉદ ઈબ્રાહિમને પકડવા માટે હવે સરકારે નવી યોજના બનાવી છે. જેમા ગૃહ મંત્રાલયે NIAને દાઉદને પકડવાની પૂરી જવાબદારી આપી દીધી છે. જેથી હવે વિદેશમાં જઈને પણ NIA દાઉદ સામે કાર્યવાહી કરી શકશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ