નિવેદન / મિશન ઝારખંડ પર ગૃહમંત્રી અમિત શાહ: કહ્યું, જનતા આ ભ્રષ્ટ સરકારને હટાવી દેશે, બજેટમાં મિડલ ક્લાસને લાભ

Home Minister Amit Shah on Mission Jharkhand Said, people will remove this corrupt government

આજે કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી ઝારખંડના પ્રવાસે હતા. આ દરમિયાન એક વિકાસ સંકલ્પ રેલીમાં ઝારખંડની સરકાર પર પ્રહાર કરતા કહ્યું હતું કે, ઝારખંડ સરકાર દેશમાં સૌથી ભ્રષ્ટ સરકાર છે તેને લોકો ઉખાડી ફેકશે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ