તમારા કામનું / હોમ લોન લેતી વખતે આ વાતોનું રાખો ધ્યાન, આ રીતે ઓછો કરો EMIનો બોજો

home loan tips to lessen the burden of emi follow these tips

જો તમે હોમ લોન લેવા જાઓ છો તો મોટાભાગની બેન્ક પ્રોપર્ટીના 75થી 90 ટકાની કુલ વેલ્યુ પર લોન મળી શકે છે. એવામાં તમે ઓછામાં ઓછા 10થી 25 ટકા સુધી ચુકવણી કરીને લોન લો.  

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ