અમદાવાદ / મંદીની બૂમો વચ્ચે રાજ્યભરમાં ૧૨ લાખ દસ્તાવેજોની નોંધણી

home Document Registration Ahemdabad

રાજ્યભરમાં મંદીની બુમરાણ છતાં જુદી વાસ્તવિકતા વચ્ચે અમદાવાદ સહિત રાજ્યની ર૮૭ સબરજિસ્ટ્રાર કચેરી ખાતે વર્ષ ર૦૧૮-૧૯માં ૧ર લાખથી વધુ મિલકતોના દસ્તાવેજોની નોંધણી થઈ છે. સ્ટેમ્પ ડ્યૂટી વધવાના ડરથી દસ્તાવેજોનાં કામ ઝડપથી પૂરાં કરી લેવામાં આવ્યાં હોવાનું જાણવા મળે છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ