જામનગર / ભૂચરમોરીની ભૂમિ પર રચાશે ઇતિહાસ : 5,000 રાજપુતો તલવાર રાસ રમી સર્જશે વિશ્વ રેકોર્ડ

History will be made on Bhucharmori 5,000 Rajputs will create a world record by playing Talwar Raas

ઐતિહાસિક ભૂચરમોરીની ભૂમિ પર આગામી 18 ઓગસ્ટે 5,000 રાજપુત યુવાનો દ્વારા તલવાર રાસ કરીને વિશ્વ રેકોર્ડ પ્રસ્થાપીત કરવામાં આવશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ