સાયન્સ / SMS હોસ્પિટલમાં ઐતિહાસિક-જટિલ સર્જરી, ગણેશજીની સૂંઢ જેવી ગાંઠ સાથે જન્મયો હતો બાળક

Historically-complicated surgery at SMS Hospital, baby born with as like Ganeshji's trunk

અમદાવાદમાં બાળકના નાક પર કુદરતી રીતે ગણેશજીની સૂંઢ જેવો આકારને સર્જરીથી દૂર કરવામાં આવ્યો છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ