નિવેદન / હિન્દુઓ ભારતમાં તો સુરક્ષિત હોવા જ જોઈએ...ઉદયપુર હત્યાકાંડ બાદ ભડક્યા ડચ સાંસદ

Hindus must be safe in India ... Dutch MPs erupt after Udaipur massacre

હિન્દુઓને એવા નેતાઓની જરૂર છે જે તેમની 100 ટકા સુરક્ષા કરી શકે: ડચ સાંસદ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ