વડોદરા / ગીતા-રામાયણ ભણીને કરો ગ્રેજ્યુએશન, ગુજરાતમાં પહેલીવાર શરૂ થયો નવો કોર્સ

Hindu Studies course will be started at MS University

હિંદુ સંસ્કૃતિ અને મૂલ્યોનું જ્ઞાન, પરંપરાને સમાવી લેતો હિંદુ સ્ટડીઝ કોર્સ કરવામાં આવશે શરૂ, 60 સીટની કરવામાં આવી છે ફાળવણી

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ