સંકટ / હિમાલયમાં સદીનો સૌથી ખતરનાક ભૂકંપ આવી શકે છે, આટલી હશે હોઈ શકે છે તીવ્રતા

himachal will have next major earthquake of our lifetime

હિમાચલપ્રદેશમાં સદીનો સૌથી મોટો ભૂકંપ આવી શકે છે. રિક્ટર સ્કેલ પર તીવ્રતા 8 કે તેનાથી વધુ હોઈ શકે છે. આ સાથે જ હિમાલયની આસપાસના દેશોમાં ભારે નુકસાન થવાનો દાવો પણ કરવામાં આવ્યો છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ