ખેડૂત પ્રદર્શન / ભારત બંધ ખતમ, 10 કલાક બાદ ખેડૂતોએ ખુલ્લો કર્યો દિલ્હી-ગાઝીપુર રોડ, જાણો શું અસર પડી

Highways, rail tracks blocked; strike successful, says Rakesh Tikait

ત્રણ કૃષિ કાયદાના વિરોધમાં બોલાવાયેલ ખેડૂત સંગઠનોનો ભારત બંધ પૂરો થયો છે લગભગ 10 કલાક બાદ દિલ્હી-ગાઝીપુર બોર્ડરને ખુલ્લી મૂકી દેવામાં આવી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ