ફટકાર / મોંઘા પેટ્રોલ પર હાઈકોર્ટે માંગ્યો જવાબ, 7થી 10 ટકા ઈથેનોલ ભેળવી 100 ટકા ટેક્સ વસૂલનાર ઓઈલ કંપનીઓ અને પેટ્રોલિયમ મંત્રાલયને નોટિસ

high court seeks response from the petroleum ministry and oil companies in six weeks on ethanol taxes being collected in...

હાઈકોર્ટે તેલ કંપનીઓ અને પેટ્રોલિયમ મંત્રાલયને નોટીસ જારી કરી પૂછ્યું કે એથનોલ ભેળવી ડીઝલ- પેટ્રોલ પર ટેક્સ લેવાની શું જોગવાઈ છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ