ન્યાય / હાઈકોર્ટે કહ્યું: જ્યારે ગરીબ અને વંચિત લોકો કોર્ટનો દરવાજો ખખડાવે તો કોર્ટે સંવેદનશીલ થવું જોઈએ

high court said courts should be sensitive when poor and deprived

દિલ્હીની હાઈકોર્ટમાં એક કેસની સુનાવણી દરમિયાન કોર્ટે માનવીય વલણ દાખવીને કેસનો ચુકાદો સંભળાવ્યો હતો.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ