ઉધડો / જીતુ વાઘાણીના નિવેદન પર હાઇકોર્ટ લાલઘુમ,કોર્ટે કહ્યું બાળકો ખુલ્લામાં ભણશેએ ચલાવી લેવાશે નહીં

 High Court annoyed over jitu vaghani's statement, The court said the children would not be allowed to study in the open

‘અમે પણ શિયાળામાં ખુલ્લામાં જ ભણતા’ જીતુ વાઘાણીના આ નિવેદન પર  HC નારાજ, આપ્યા આ આદેશ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ