રોષ / પોલીસ ગ્રેડ પેને લઈને પોલીસ કર્મીઓએ સરકાર સામે બાંયો ચઢાવી, ઉપવાસ પર બેઠેલી મહિલા પોલીસ કર્મીની તબિયત લથડી

Hidden resentment among policemen over police grade pay

પોલીસ ગ્રેડ પેને લઈને આંદોલનના મામલે સરકાર સામે પોલીસકર્મીઓમાં છૂપો રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ