વીજચોરી / હે જનસેવક, વીજચોરી અટકાવવા સહાયભૂત બનો, PGVCLનાં MDએ કોને લખ્યા પત્ર, શું કહ્યું ?

Hey Jansevak, help prevent power theft, to whom did the MD of PGVCL write a letter, what did he say?

સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં વીજચોરીનું પ્રમાણ વધ્યું હોવાનું અને આ ચોરીને સૌસૌઅટકાવવા માટે PGVCLના MDએ એક પત્ર લખ્યો છે.વીજચોરી અટકાવવા માટે 66 નેતાઓને પત્ર લખીને કરાઈ અપીલ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ