ડ્રગ્સકાંડ / મુન્દ્રા પોર્ટ પરથી પકડાયેલા ત્રણ હજાર કિલોના હેરોઈનને 10 હજાર કિલો બનાવનાનો હતો મોટો પ્લાન, જાણો થયો મોટો ઘટસ્ફોટ

Heroin seized from Mundra port was to be made into ten thousand Kg

ત્રણ હજાર કિલો હેરોઇનને પ્રોસેસ કરી દસ હજાર કિલો બનાવવાનો હતો મોટો પ્લાન વર્ષ ર૦૧૭માં પણ દોઢ ટન હેરોઇનને પ્રોસેસ કરી દસ ટન બનાવવાનો પ્લાન આરોપીઓએ બનાવ્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ