ક્રિકેટ / હવેથી આ ખેલાડીઓ ક્યારેય નહીં બની શકે 'ઇમ્પેક્ટ પ્લેયર', જાણો શું હોય છે આ નિયમ

Henceforth these players can never become 'impact players', know what this rule is

આઈપીએલમાં પણ 'ઈમ્પેક્ટ પ્લેયર'નો નિયમ લાગુ કરવામાં આવશે અને આ નિયમ અનુસાર કોઈપણ વિદેશી ખેલાડી 'ઈમ્પેક્ટ પ્લેયર' નહીં બની શકે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ