કડક કાયદો / ધર્માંતરણના ઈરાદાથી ગરીબોની મદદ કરવી ખોટી- સુપ્રીમ કોર્ટની કડક ટીપ્પણી, સરકારને કર્યો આદેશ

Helping the poor with the intention of conversion is wrong- Supreme Court's strict remarks, order to the government

સુપ્રીમ કોર્ટે ગેરકાયદેસર ધર્માંતરણ અંગે કહ્યું કે જો કોઈ રાજ્ય પોતાને રજૂ કરવા માંગે છે, તો તે કરી શકે છે. કોર્ટ તમામ રાજ્યોને નોટિસ જારી કરીને જવાબ માંગશે નહીં.

Loading...