વરસાદ / સુરતમાં ભારે વરસાદ, સિવિલ હોસ્પિટલ, ટ્રોમા સેન્ટરમાં પાણી ભરાયા

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ