મેઘકહેર / માવઠાનો માર લોકોના ખિસ્સા સુધી! કમોસમી વરસાદથી આ પાકને નુકસાની, જો સિઝનની આ વસ્તુ ખરીદવી હશે તો વધુ પૈસા ચુકવવા પડશે

Heavy loss to farmers due to seasonal rains

અતુલ સેખડાએ વિટીવી સાથેની વાતચીતમા જણાવ્યું હતુ કે, કરા સાથે વરસાદ આવે છે તે પાકને વધુ નુકસાન પહોચાડે છે, ખાસ કરીને કરા આખી કેરીને નાશ જ કરી નાખે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ