સાઈડ ઈફેક્ટ્સ / ડાયટમાં આ 1 વસ્તુનો વધારે પડતો ઉપયોગ આમંત્રે છે હાર્ટ, કિડની અને સ્થૂળતાની સમસ્યા, જાણો સાઈડ ઈફેક્ટ્સ પણ

heavy dose of ketchup can increase many health problems

તમે પણ કેચઅપનો વધારે ઉપયોગ કરો છો તો તે તમારા માટે નુકસાન દાયક હોઈ શકે છે. તેમાં પ્રોટીન, ફાઈબર હોતા નથી અને તે બીમારીઓને આમંત્રે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ