રાહત / AMCનો હીટ એક્શન પ્લાન: રોડ સાઈડ ‘વિસામા’બનાવ્યા અને 897 સ્લમ વિસ્તારમાં કરી આ કામગીરી

Heat relief operations carried out by AMC

કાળઝાળ ગરમીને લઇને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન આવ્યુ એક્શનમાં, ગરમીથી બચવા માટે ઠેર ઠેર કરવામાં આવી રાહતની કામગીરી

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ