હેલ્થ ટિપ્સ / શરીરમાં દેખાય આવા લક્ષણ તો સમજી જજો હૃદયની નસો થઈ રહી છે બ્લોક, હાર્ટ એટેકનો વધી ગયો છે ખતરો

Heart attack signs: these signs of blockage in arteries do not   ignore

Heart attack signs:હૃદયની ધમનીઓ તમારા શરીરની મુખ્ય લોહી જતી નસોમાં બ્લોકેજ આવે ત્યારે હાર્ટ એટેક આવે છે, તો આવો જાણીએ કે તેની સારવાર, સંભાળ અને તેને રોકવા શું કરવું...

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ