છૂટછાટની માગણી / ગુજરાતમાંથી દારૂબંધી હટાવવા મુદ્દે હાઈકોર્ટમાં અરજદાર અને એડવોકેટ જનરલ વચ્ચે ધારદાર દલીલો

Hearing in the High Court on the issue of lifting the ban on alcohol from Gujarat

ગુજરાતમાંથી દારૂબંધી હટાવવા અરજી કરનારા અરજદારે કહ્યું, સુપ્રીમ કોર્ટમાં આવી અનેક અરજી થાય છે અને ગુજરાતમાં પણ આ અરજી યોગ્ય છે, કોઈ રાજ્યમાં નિયમો થોપી બેસાડે તેવા બંધારણના હકો નથી

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ