મોંઘવારી / હવે આપના હેલ્થ ઈંશ્યોરંસ પણ થશે મોંઘા: 15થી 20 ટકા મોંઘા થઈ શકે છે સ્વાસ્થ્ય વીમા

health will also be hit by inflation health insurance

સ્વાસ્થ્ય ક્ષેત્રમાં વધતી મોંઘવારી અને કોવિડ- 19 સંબંધી ક્લેમના કારણે ચાલું નાણાકીય વર્ષમાં સ્વાસ્થ્ય વીમો મોંઘો થવાનું અનુમાન છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ