હેલ્થ / વર્ક ફ્રોમ હોમ અને ઓનલાઈન ક્લાસના કારણે હેલ્થને થઈ રહ્યું છે મોટુ નુકસાન, આ લક્ષણો ન કરતા નજર અંદાજ

health tips for eyes work from home and online classes Cause eye digital eye strain

સ્કીન ટાઈમ વધવાના કારણે ડિજિટલ આઈ સ્ટ્રેનની સમસ્યા લોકોમાં સામે આવી રહી છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ