તમારા કામનું / શ્રાવણમાં ઉપવાસ કરવા છે પરંતુ આ બીમારીથી પીડાઓ છો તો ખાસ વાંચજો નહીતર...

health tips for diabetes patients

શ્રાવણનો મહિનો હિન્દુ ધર્મના લોકો માટે ખુબ મહત્વનો માનવામાં આવે છે. ઉપવાસ દરેક હિન્દુ રાખે છે પરંતુ બીમારી ધરાવતા લોકોએ ખાસ ધ્યાન આપવુ જોઇએ. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ