હેલ્થ / આ સમયે ડેન્ગ્યૂના મચ્છરોનો વધારે રહે છે આતંક, ખાસ લક્ષણોથી કરી લો ઓળખ

health news know the symptoms of dengue fever

AIIMS ના અનુસાર ડેન્ગ્યૂના એડીઝ મચ્છર જુલાઈથી ઓક્ટોબરની વચ્ચે ઝડપથી વિકાસ પામે છે. લક્ષણો જાણીને એલર્ટ રહો તે જરૂરી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ