ઉગતા ડામવો / પાણી પહેલા પાળ બાંધી સરકારે, લોકોને ફરી કોરોનાની નાગચૂડમાંથી બચાવવા કર્યું મોટું એલાન

Health minister reviews Covid situation amid sudden spurt in cases worldwide

દેશમાં કોરોનાનું સંભવિત જોખમ જણાતા કેન્દ્ર સરકારે અત્યારથી તેને અટકાવવા માટેની તૈયારીઓ શરુ કરી દીધી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ