મોંઘવારીનો માર / પેટ્રોલ-ગેસ બાદ હવે વધુ એક જીવનજરૂરી ચીજનાં ભાવમાં વધારો, જીવવું નહીં મરવું પણ મોંઘું પડશે

health life and car insurance to be costlier soon insurance companies

મોંઘવારીમાં આજની વાત વીમો છે. ફક્ત સાબુ, પેટ્રોલ-ડીઝલ, લોટ-તેલ, દૂધ-માખણ, મોબાઈલ ટેરીફ વગેરેની મોંઘવારીથી તમે કંટાળી ગયા હોય તો હવે વારો વીમાનો છે. કારણકે વીમાની કિંમતો પણ પૉલિસીધારકોને પરસેવો છોડાવી રહી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ