તક / જો ચાલવાની તમને આદત છે તો લઈ લેજો આ હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સ, પ્રીમિયમ જ નહીં ભરવું પડે

Health insurance will be free on the go! Know the new health policy in the market

જો તમે રેગ્યુલર એક્સરસાઇઝ કરો છો અને ફીટનેસનું ધ્યાન રાખો છો તો તમારુ હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ ફ્રી થઇ શકે છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ