તમારા કામનું / જો તમે 8 વર્ષ સુધી હેલ્થ ઈન્શ્યોરન્સનું પ્રીમિયમ ભર્યુ છે તો, આ નવા નિયમો અચૂક વાંચો નહીંતર...

health insurance premium is accumulated for 8 years insurance company cannot claim any claim

આરોગ્ય વીમાના કિસ્સામાં જો કોઈ વીમા ધારકે સતત આઠ વર્ષ સુધી પ્રીમિયમ જમા કરાવ્યું હોય, તો પછી કંપની તેના વીમા દાવાઓ પર કોઈ વિવાદ ઉભો કરી શકશે નહીં. ઈન્શ્યોરન્સ રેગ્યુલેટરી એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા (આઈઆરડીએઆઈ) એ પોતાની નવી ગાઇડલાઈનમાં આ વાત કરી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ