તમારા કામનું / કૉફી પીવાના શોખીન હોવ તો વાંધો નહીં પણ ક્યારેય ન કરતાં આ ચાર ભૂલ, ઉંમર પહેલા થઈ જશો ઘરડા

health coffee habits that aging you faster

જો તમે સવારે નાસ્તાની જગ્યાએ માત્ર એક કૉફી પીને કામ ચલાવો છો તો આ તમારા આરોગ્ય માટે નુકસાનકારક હોઇ શકે છે. એવામાં જરૂરી છે કે તમે કૉફીની સાથે નાસ્તો અવશ્ય કરો. આમ કરવાથી વૃદ્ધત્વ સાથે જોડાયેલી બિમારીઓ નહીં થાય.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ