હેલ્થ / પેશાબનો રંગ બદલાય તો સાવધાન! આ 7 કલર સ્વાસ્થ્ય માટે છે ખતરાની ઘંટી, ભૂલથી પણ અવગણના ન કરતા નહીં તો...

health 7 abnormal color of urine may sign of serious unusual health problem

શરીરમાં કોઈપણ પ્રકારની પરેશાની હોય તો તે પેશાબના રંગ પરથી જાણી શકાય છે. આ કારણોસર શરીરમાં કોઈપણ પ્રકારની પરેશાની હોય તો યૂરિનના કલર પરથી જાણવા મળે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ