ધ્યાન રાખો / આજથી જ બદલી નાંખો આ 4 ટૅવ, કોલેસ્ટ્રોલ કાયમ રહેશે કંટ્રોલમાં

health 4 natural ways to lower high cholesterol level

એચડીએલ કોલેસ્ટ્રોલ હેલ્થ માટે સારું હોય છે, જેનાથી માત્ર હેલ્ધી આદતો જેમકે હેલ્ધી ડાયટ અને રેગ્યુલર કસરતથી વધારી શકાય છે. આ કોલેસ્ટ્રોલ શરીરમાં હોર્મોન અને એનર્જી પણ વધારે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ