સમગ્ર ઘટનાક્રમ / જયેશ પટેલ બાદ સસરા-જમાઈએ ખેલ પાડી દીધો, 5 ઉમેદવારોને ફાર્મ હાઉસમાં જ પેપર સોલ્વ કરાવ્યું, કુલ 40 સુધી પહોંચ્યું

Head Clerk's paper leak case,11 accused of in paperleak 6 arrested

આરોપી જયેશ પટેલને પરીક્ષાના એક દિવસ પહેલા પેપર મળ્યુ હતું પેપર કઈ રીતે લીક થયું અને શું હતો સમગ્ર ઘટનાક્રમ, અત્યારસુધીમાં કેટલા આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી, કોને તપાસ સોંપવામાં આવી જાણો સમગ્ર ઘટનાક્રમ

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ