બેંકિંગ / આ બેંકમાં ખાતુ હોય તો ૨ દિવસમાં પતાવી દો તમારા કામ, ૧૧ કલાક બંધ રહેશે આ સર્વિસ

hdfc bank alert for customer credit card services on ivr netbanking phone banking to stop in this period hdfc maintenance...

HDFC બેંકે પોતાના ગ્રાહકોને મેસેજ કરીને એલર્ટ કર્યા છે. બેંકે પોતાના મેસેજમાં લખ્યું છે કે ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૦ ના રોજ ગ્રાહક બેંકનું નેટબેંકિંગ, મોબાઇલ બેંકિંગ, ફોન બેંકિંગ અને આઇવીઆર પર ક્રેડિટ કાર્ડ જેવી સર્વિસનો લાભ લઇ શકશે નહીં.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ