ચુકાદો / અવિવાહિત અને રેપ પીડિતાના બાળકો દેશના નાગરિક, મૌલિક અધિકારો સાથે રહી શકે- હાઈકોર્ટ

HC allows son of unwed woman to keep mother's name alone in documents

કેરળ હાઈકોર્ટે એક આદેશ આપતા એવું જણાવ્યું કે અવિવાહિત અને રેપ પીડિતાના બાળકો પણ બીજા બાળકોની જેમ મૌલિક અધિકારો ધરાવે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ