ન્યાયિક / 15 વર્ષની મુસ્લિમ છોકરી પોતાને મનગમતા છોકરા સાથે લગ્ન કરી શકે- હાઈકોર્ટનો મોટો ચુકાદો

HC allows custody of 16-yr-old Muslim girl to husband

પંજાબ એન્ડ હરિયાણા હાઈકોર્ટે એક મોટો ચુકાદો આપતાં એવું જણાવ્યું છે કે 15 વર્ષની મુસ્લિમ છોકરી પોતાને મનગમતા છોકરા સાથે લગ્ન કરવા સ્વતંત્ર છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ