કોરોનાથી સાવધાન! / શું હજુ સુધી તમે બુસ્ટર ડોઝ નથી લીધો? તો ફટાફટ ઘરે બેઠાં જ બુક કરાવી શકશો, જાણો ઓનલાઇન પ્રોસેસ

Haven't taken the booster dose yet? So don't worry, this is how you can get the vaccine at home

દરેક રાજ્યોને એ સુનિશ્ચિત કરવા કહેવામાં આવ્યું છે કે તમામ લોકો પ્રીકોક્શન એટલે કે બૂસ્ટર ડોઝ લઈ લે અને માસ્ક પહેરવા અને સામાજિક અંતર જાળવવા પણ કહેવામાં આવ્યું છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ