પોલંપોલ / રોડ બાદ હવે મંદિરમાં પણ ભૂવા!, આસ્થાનાં કેન્દ્રમાં પૂજા કરતા પૂજારી ખાબક્યાં

Hatkeshwar temple priest fall into cave in Ahmedabad

હજુ ચોમાસાની શરૂઆતને વાર છે પરંતુ શહેરમાં તે પહેલાં જ ભૂવા પડવાનું શરૂ થઈ ગયું છે. અહીં સ્થિતિ જ દર્શાવી રહી છે કે શહેર કેવી તકલાદી જમીન પર ઊભું છે અમદાવાદમાં હાટકેશ્વર વિસ્તારમાં આવેલા શીતળા માતાનાં મંદિરમાં ભર ઊનાળે ભૂવો પડ્યો ત્યારે એવું લાગી રહ્યું છે કે ભ્રષ્ટાચારનાં ભૂવાથી નથી તો લોકો બચી શકે તેમ કે નથી ભગવાન બચી શકે તેમ. ત્યારે માર્ગ મૂકીને હવે મંદિરમાં પડેલા ભૂવાનો આ અહેવાલ.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ