દુષ્કર્મ કેસ / હાથરસ: પીડિતાના પિતાને સરકારી તંત્રના અધિકારીઓએ હાથ જોડીને કહ્યું, "મહેરબાની કરીને અમારી મદદ કરો"

Hathras: Tantra joined hands with the victim's father and said,

શનિવારે ચાંદપાની પીડિતાના ઘરે પહોંચેલા ઉત્તર પ્રદેશ ના અધિક મુખ્ય સચિવ (ગૃહ) અને પોલીસ મહાનિદેશકે યુવતીના પિતા સામે હાથ જોડીને કહ્યું હતું કે તમે હાલાકી બંધ કરી શકો છો. શાંતિ બનાવવામાં અમારી સહાય કરો. આના પર પીડિતાના પિતાએ પણ હાથ જોડીને કહ્યું - સર, તમે અમને ન્યાય આપી શકો છો. બંને ઉચ્ચ અધિકારીઓએ સામે તેમને આની ખાતરી આપી હતી.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ