માહિતી / ગુજરાતમાં પડતાં ગોળા પર હાર્વર્ડના વૈજ્ઞાનિકનો મોટો દાવો! ચીની કનેક્શનની છે આશંકા

Harvard scientist's big claim on spheres falling in Gujarat

12 મેના રોજ ગુજરાતના ભાલેજ, ખંભોળજ અને રામપુરા એમ ત્રણ અલગ-અલગ સ્થળોએથી અંતરિક્ષમાંથી કાટમાળના ટૂકડા પડ્યા હતાં.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ