સરાહનીય / વ્યાજખોરો સાથે ડાયરીવાળાને લઈને પણ હર્ષ સંઘવીનો એક્શન પ્લાન તૈયાર, લોકોને કરી આ ખાસ અપીલ, હવે આવી બન્યું

Harsh Sanghvi's action plan is ready to deal with usurers along with the diary holders, this special appeal was made to the...

વડોદરામાં આજે હર્ષ સંઘવીનાં અધ્યક્ષ સ્થાને લાભાર્થી લોન લેટર એનાયત કરવાનાં કાર્યક્રમનું આયોજન કરાયું હતું. જેમાં ગૃહરાજ્ય મંત્રી હર્ષ સંઘવીનાં હસ્તે લાભાર્થીઓને લેટર અપાયા હતા.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ