'હર્ષ' ભયો / VIDEO:હર્ષ સંઘવી મંત્રીપદની શપથ લઈ રહ્યા હતા, પરિવાર રડી રહ્યો હતો, જુઓ 'હર્ષ'ના આંસુ

Harsh Sanghvi, MLA of Surat Labor, becomes Minister,The family's eyes filled with tears

સૌથી નાની ઉંમરમાં હર્ષ સંઘવી મંત્રી બનતા પરિવારમાં ખુશી વ્યાપી, આનંદ આંસુ રૂપે બહાર આવ્યો

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ